Babba Háza – A Szív Temploma

Babba azt jelenti: szép, teljes, igaz, kerek, tiszta.

Babba Mária népünk ősi Boldogasszonya, akit Hold-Istenasszonyként tiszteltek apáink, aki mellet ott ragyog NapIsten, az Öreg Isten. Babba Máriához kell fordulnunk nemzetünk felemelkedéséért, mert az ő tiszteletében egyesülnek erőink.

Babba Mária minden embert egy szeretetközösségbe emel.

Babba-Házában a Szív Templomában az Anyaistennő szeretetével eggyé válva, Babba Mária ölelésében megpihenve, megéljük az egységet.
Legyél gyermek vagy felnőtt, nő vagy férfi, ugyanarra vágysz.
Vágysz arra, hogy szeretni tudj és hogy szeressenek.
 

A Szív Temploma

A Szív Temploma független minden vallástól, felekezettől, társadalmi hovatartozástól, nemzetiségtől. Babba Mária minden jószándékú embert elfogad, szeretettel fogad a házában. Itt megtalálhatják a lelki békéjüket, megoldást találhatnak a mindennapi életben felmerülő nehézségek megoldására. A gyermekek hagyományőrző tevékenységének, nevelésének támogatása, elősegítése, a nemzeti kulturális értékek megismertetése, szellemi fejlődésük elősegítése is célunk.

Kozma Zsuzsanna  okl. építészmérnök gyönyörű munkája a tervezés.

Így ír a templomról:

Az épület alapkonfigurációja Ildikóval történő beszélgetéseink és a tervezési helyszín bejárásakor kapott sugallatok hatására egyre nyilvánvalóbbá vált számomra. A Szív Templom nőkör köré kerített: szentély, őserőt sugárzó, földanyaméh, ahol a befogadás, a beengedés, foganás, elengedés, ölelés, szeretés, születés élménye megjelenik az épület megformálásában. Az élet ezen állomásai ihlették az épület formáit. Az épület három fő szerkezeti traktusra bontható.

E három rész az élet fő szakaszait szimbolizálja: érkezést, jelenlétet és a távozást.

E három szakasznak a formái is a megélt idő tágulását, szűkülését idézik. A megérkezés egy sétányon keresztül a templom terpeszkedő tömzsi tornya tövében lehetséges, mely csatornaként bevezet minket a templomtérbe. A torony csúcsos formájával kijelöli a kezdetet, a szikrát, ahonnan az egész folyamat elkezdődik. Kijelöli számunkra az utat, melyen életünk vonalán elindulunk. Kapuként szolgál, mely a beavatást, születést szimbolizálja. A templom központi tere, a templomtér, mely az élet idővonalának egy kiváltságos időpontjára fókuszál, a jelenre. Ezt a kiemelt pontot a fénykupola jelöli ki, mely összeköti az eget a földdel. Az égi létra ez, a Ház középpontja, magja. A középpontos helyekre az origó, míg a körívre pedig az origótól mért azonos távolságra található pontok halmaza jellemző. A kör ívén levő pontokra az egyenrangúság, mint a család és a közösség tagjaira is az egyenlőség jellemző. Az origó kijelöli a figyelem irányát is: a kör íve felől a szem és a szív az origó felé kíván fordulni. Ebben a figyelésben egyszer csak elindulunk az égi létrán felfelé. Az épületet lezáró traktus a templomtér ívén felvett, origó köré szerkesztett, kupolás tetőszerkezetű épülettömeg. Ezen épületrészben kapnak helyet a működéshez szükséges kiszolgáló helyiségek. Épületszerkezetek A közösség szándéka egy olyan épület létrehozása, melynek felépítéséhez minimális iparilag előállított: építőanyag szükséges, valamint fenntartása is gazdaságos.

Ma már nem csak a téglára mondhatjuk, hogy teljes értékű, építőanyag, számos alternatív megoldás létezik, melyekkel, a téglát és a hungarocell hőszigetelést kiváltva korszerű, időtálló házat építhetünk.

Az alternatív megoldások egyre nagyobb jelentőségűek, hiszen a megnövekedett: ökológiai lábnyom, a változó gazdasági lehetőségek, és a jövőnkről való felelős gondoskodás igénye kényszerítő erővel bírnak. Ezen szempontok miatt esett: a választás a fa és téglavázas épület szalmabála kitöltő falazatú építési módra. Ezzel a falszerkezettel hőtechnikailag, páratechnikailag és élettanilag is kiváló házat lehet építeni, faváz tartószerkezettel. A szerkezetek kialakításánál alapvető szempont, hogy átlagos kivitelezői tapasztalattal és felszereltséggel megépíthető épületet hozzunk létre. Ennek megfelelően a választott szerkezetek hagyományos jellegűek.

http://kozmazsuzsanna.blogspot.hu/